KAMUOYU ARAŞTIRMASINA GENEL BAKIŞ

Alışılagelmiş kamuoyu araştırması yapma yöntemleri olan yüz yüze ve telefon anketleri günümüzün hızlı değişen ihtiyaçlarına yeteri kadar iyi yanıt verememektedir. Bu yöntemler ile yapılan araştırmaların maliyetleri hem zaman hem de finansal açıdan yüksektir.

Yapacağınız bir kamuoyu araştırması, marka bilinirliği, ürün performansını ölçme, verilen servisleri iyileştirecek noktaları belirleme olabileceği gibi, akademik konular veya toplumsal dinamikleri ölçmeye yönelik çalışmalar ve daha birçok konuda olabilir. Fakat her araştırma için gerekli bileşenler değişmez. Bu bileşenler veri kalitesi, sonuçların iyi analiz edilmesi, kaliteden ödün vermeden maliyeti bütçeyi zorlamayacak seviyede tutma ve sonuçlara en kısa zamanda erişmedir. Tüm bu bileşenler bizim için yüksek öneme sahiptir. Çalışmalarımızda, kaliteden kesinlikle ödün vermeden, geleneksel anket yöntemlerine göre maliyetleri daha uygun seviyelerde tutarak sonuçlara daha hızlı ulaşmanızı sağlıyoruz.

 

VERDİĞİMİZ KAMUOYU ARAŞTIRMASI HİZMETLERİ

Araştırmaları tamamen internet üzerinde, gerekli tüm güvenlik ve güvenilirlik önlemlerini alarak gerçekleştiriyoruz. Araştırmaları, özel olarak bizim geliştirdiğimiz yazılım desteği ile çalışan internet tabanlı platformumuzda yapıyoruz.

Kamuoyu araştırması servisimizi tam ve eksiksiz bir paket halinde sunuyoruz. Servisimizin içeriğini maddeler halinde kısaca şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Araştırma sorularının hazırlanması
 • Araştırmanın platformumuz aracılığıyla yapılması
 • Elde edilen verinin SPSS istatistiksel analiz programı aracılığı ile de incelenerek detaylı bulguların oluşturulması
 • Sonuçların grafikler ile görsel hale getirilmesi
 • Kritik noktaları, fırsatları ön plana çıkarmak ve en iyi uygulamaları belirtmek için yorumların eklenmesi
 • Tüm sonuçların, bulguların, grafiklerin ve yorumların biraraya getirilerek rapor halinde sunulması

 

Vermiş olduğumuz kamuoyu araştırması hizmetlerini iki ana başlık altında toplayabiliriz:

 • Üye tabanlı araştırmalar
 • Katılımcı yönlendirilen araştırmalar

 

Üye tabanlı araştırmalar: Yapmak istediğiniz araştırmaya katılması gereken kişilerle ilgili kriterleri sizden alıyoruz. Bu kriterlere uygun olan kişileri, kamuoyu araştırması platformumuza kayıtlı üyelerimiz arasından belirliyoruz. Araştırmaya sadece belirlenen kriterlere uyan kişiler katılabiliyor.

Platformumuza ve üyelerimize ilişkin bilmeniz gereken önemli noktalar:

 • Tekil kişiler: Kişilerin sitemize birden fazla defa üye olmasını engellemek için birçok kontrol uygulanmaktadır. Alınan bu önlemler sayesinde herbir üye gerçek bir kişiyi yansıtmaktadır.
 • Türkiye genelinde üye tabanı: Üyelerimiz Türkiye geneline yayılmaktadır. Her ilden üyemiz bulunmaktadır. Üye sayımız gün geçtikçe daha hızlı bir şekilde artmaya devam etmektedir.
 • Otomatik ve manuel kontroller: Araştırmalara katılan kişilerin verdikleri cevaplar bir dizi otomatik ve manuel kontrolden geçirilir. Bu şekilde verilen cevapların tutarlılığı ve güvenilirliği garanti altına alınmış olur.

 

Katılımcı yönlendirilen araştırmalar: Araştırmanıza kimlerin katılacağını, kişi bazında özel olarak belirlemeniz gerektiği durumlarda başvurulan yöntemdir. Bu yöntemde, katılacak kişileri tamamen siz belirliyorsunuz. Biz de bu kişilerin her biri için özel olarak, araştırmaya erişim linki oluşturuyoruz. Bu linkler, ilgili kişilere eriştirilerek katılımları sağlanıyor. Katılımcıların bireysel olarak vermiş olduğu tüm cevapların gizliliği korunarak ve sadece belirlenmiş kişilerin bir defa katılmasını sağlayarak araştırmanızı gerçekleştiriyoruz.

Bu araştırma yöntemi, şirket içi memnuniyet anketi gibi durumlar için ideal bir çözüm oluşturmaktadır. Şirket içi memnuniyeti ölçmeye yönelik yapılan çalışmalarda, ankete katılan kişilerin gizliliği korunmakta, sonuçlar toplu olarak şirkete raporlanmaktadır.

Araştırmanızın, farklı sebeplerden dolayı, sadece kişi bazında belirlediğiniz bireyler ile yapılması gerekiyorsa, en iyi çözümleri sunuyoruz. Altyapıyı kendimiz geliştirdiğimiz için sahip olduğumuz esnek yapı, ihtiyaç duyduğunuz tüm araçları elde edebilmenizi sağlıyor.

Araştırma çeşitleri, ayrıntılı bilgi ve kamuoyu araştırması yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

KAMUOYU ARAŞTIRMANIZI BİZİMLE YAPMANIN AVANTAJLARI

İnternet üzerinde oluşturduğumuz platform ile, kamuoyu araştırması yapılmasına ilişkin sürecin her aşamasını iyileştirerek, kurumlar için yüksek değer yaratıyoruz. Avantajlarını kısaca şu şekilde sıralayabiliriz:

Etkinlik: Sizi, araştırmalarınızın odağındaki kişiler ile özgün yöntemimizle buluşturarak veriye, en doğru yerde ve zamanda ulaştırırız. Böylece attığınız her adımı varsayımlardan arındırılmş olarak atar ve hedeflerinizden sapmadan yolunuza devam edebilirsiniz.

Verimlilik: Sistemimizin her aşaması zamanınızı ve bütçenizi en uygun seviyede kullanmanız hedeflenerek oluşturuldu. Böylelikle zamanınızı iyi değerlendirebilir ve parasal kaynaklarınızı daha iyi kullanabilirsiniz. Maliyetlerin, geleneksel araştırma yapma yöntemlerine göre ortalama %50 oranında düşmesini sağlıyoruz. Ayrıca araştırmanın içeriğine uygun kişilere ulaşmak için zaman harcanmasına gerek yok. Platformun üyelerinin profilleri belirli olduğu için ilgili kişilere ulaşmak sadece an meselesi.

Kalite: Kamuoyu araştırmalarına katılacak üyelerimiz kendileri için sağlanan esnek zamanlama ve mekana bağımlı olmama sayesinde gerçekten hazır olduklarında kamuoyu araştırmalarına katılırlar. Araştırmalara katılma isteği ile gelen kişiler sorulara çok daha iyi konsantre olabilir. Verdikleri cevaplar ise daha iyi düşünülmüş ve gerçeği yansıtır olur. Ayrıca verilen cevapların doğruluğunu artırmak için gerekli ek kontroller de yapılarak araştırmalarınıza doğru yön verecek en iyi kalitede verilere ulaşmanızı sağlarız. Bunların yanı sıra sorulara alınan cevaplar sistem tarafından otomatik olarak kaydedildiği için veri girişi esnasında insan kaynaklı hatalar tamamen ortadan kaldırılmış olur. Kalitenin sağlanmasındaki en önemli özelliklerden biri de platformun tamamen şeffaf ve denetlenebilir bir yapı halinde tasarlanmış olmasıdır.

Danışmanlık: Araştırmalarınızı hazırlarken gerektiğinde danışmanlık da vererek odaklanmanız gereken doğru noktaları belirlemenizi sağlarız. Ayrıca verileriniz, grafikler ile zenginleştirilmiş olarak ve sonuçlar yorumlanarak rapor halinde sunulur. Böylece rapor, kritik noktalar, fırsatlar ve en iyi uygulamalar hakkında da zengin bir bilgi kaynağı oluşturur.

Ulaşılabilirlik: Düşüncelerini öğrenmek istediğiniz herkese ulaşmak artık çok daha kolay. İnternet üzerinde oluşturduğumuz platform ile zaman ve mekan kavramını ortadan kaldırdık. Böylece üyelerimiz kendileri için uygun olan zamanda ve yerde sistemimize ulaşarak kendileri ile ilgili araştırmalara katılabilirler.

Duruma özel yaklaşım: Herbir kurumun kendine özel durumu olduğunun verdiği anlayış ve bilinç ile, sizin için en uygun yaklaşımları belirleyerek en uygun sonuçları almanızı sağlarız. Sizin özel konumunuzu anlayarak birlikte çalıştığımız sürecin her aşamasında size uygun çözümler sunarız.

 

KAMUOYU ARAŞTIRMASI ÇALIŞMALARIMIZDAN ÖRNEKLER

Daha önce yapmış olduğumuz çalışmalara, örnek olması açısından bakabilirsiniz. Gerçekleştirdiğimiz bazı kamuoyu araştırmaları şunlardır:

 1. 12 Eylül 2010 tarihli referandum
 2. Sigara tüketimi ve yeni yasal düzenlemeler
 3. Domuz gribi ve Hepatit B

Bu araştırmaların yanı sıra, ilgilendiğiniz takdirde bizimle iletişime geçerek sonuçlarına ulaşabileceğiniz diğer çalışmalarımız:

 • Süt ve süt ürünlerini tüketim alışkanlıkları
 • Tekstil ürünleri kullanımı
 • Kariyer planlaması ve istihdam
 • Türkiye’de e-ticaret

 

KAMUOYU ARAŞTIRMASI YAPMAK İÇİN

Servisimizi kullandığınızda, yukarıda bahsetmiş olduğumuz birçok avantajdan faydalanıyor olacaksınız. Hedeflediğiniz kitle ile olan iletişiminizi güçlendirerek her zaman rakiplerinizin bir adım önünde olabilirsiniz. Size nasıl yardımcı olabileceğimizi anlatmak ve çalışmalarınıza değer katmak, bizim için büyük bir mutluluk olacaktır. Takım halinde çalışarak hedeflediğiniz sonuçları almanıza yardımcı olmak istiyoruz.

Kamuoyu araştırması servisimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Daha fazla bilgi:

 • Kamuoyu araştırması platformumuz: www.benderimki.com
 • İşinizle ilgili belirsizliklere ve sorunlara cevap bulmanın en ideal çözümleri (çok yakında)
 • Kamuoyu araştırması yapmanın ihmal edilemeyecek kadar önemli olmasının nedenleri (çok yakında)